REALIZACJE


1. BUDOWNICTWO OGÓLNE MIEJSKIE I PRZEMYSŁOWE: 2. BUDOWNICTWO O CHARAKTERZE SPORTOWYM i REKREACYJNYM: 3. NOWOPROJEKTOWANE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE:
4. ZABEPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH NA ODDZIAŁYWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH.

KWK Silesia Czechowice-Dziedzice
Na zlecenie kopalni wykonywaliśmy projekty zabezpieczeń przeciw szkodom górniczym dla ponad 100 obiektów będących w strefie wpływów eksploatacji złóż przez kopalnię.

Strona główna